KONTAKT

© 2023 By Rachel Smith. Proudly created with Wix.com

Življenje v vsakem koraku

 

Človek je čudežno bitje svetlobe, ki išče obliko v vsemogočni izbiri stvarstva. Način in estetika komunikacije mu omogočata interakcijo s samim seboj in drugimi živimi bitji. Niti svetlobe nas povežejo in razvežejo.

IZKUŠNJE
 
                                 2 0 0 0 - 2 0 0 5
IZOBRAZBA
 
                                                 2 0 1 8 - 2 0 1 8

ZAVOD ARSIS, Celje

OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA MEDIATORJE

VI GIMNAZIJA LJUBLJANA MOSTE, Ljubljana, SLO

                                       1 9 7 0 - 1 9 7 8

OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC, Ljubljana, SLO

Asia Tuma, zavod za pomoč in pospeševanje osebnostne rasti in duhovnega razvoja Ljubljana

Direktorica, organizatorka dogodkov in izobraževanj in terapevtka

 • vodenje

 • organizacija dogodkov in izobraževanj

 • administracija

 • individualne terapije

 • izvajanje izobraževalnih programov zavoda

                                 1 9 8 2 - 2 0 0 0

I n t e g - ž i č n e  p o t e g e, Novak Rajko s.p.

 

Poslovna sekretarka

 • administracija

 • pomoč pri vodenju

 • vodenje računovodstva

 • kadrovanje

 • marketing

 • delo v proizvodnji

                                              1 9 7 8 - 1 9 8 2
     NEFORMALNA IZOBRAŽEVANJA
KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE

Večerna poslovna šola (Gea College)

Specialistično usposabljanje za vodenje v malih podjetjih (Gea College) 

Tečaja retorike in komunikacije (Podjetniški center Ljubljana, Glotta Nova)

Osemnajst let inidvidualnih tretmajev na področju osebnostne in duhovne rasti (Asia Tuma, zavod Ljubljana)

Delavnice Gestalt terapije (Sloges)

Začetna skupina psihološke astrologije (IPAL)

Delo prostovoljke v bolnici Golnik na negovalnem in paliativnem oddelku, obiski pacientov

Prostovoljsko delo pri opolnomočenju posameznikov (Slovenska filantropija)

Pomoč pri ustvarjanju umetniških predstav (Zavod Federacija)

Zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorja (Zavod Arsis)

Zaključeno izobraževanje Izdelava brezplačne spletne strani v Wordpressu (Srednja ekonomska šola Ljubljana)
ORGANIZACIJSKO VODSTVENE KOMPETENCE
Večerna poslovna šola (Gea College)

Specialistično usposabljanje za vodenje v malih podjetjih (Gea College)

Soustvarjanje produkcijskega procesa v proizvodnji žičnih poteg (Novak Rajko s.p.)

Sedemnajst let vodenja računovodstva in kadrovanja v proizvodnji žičnih poteg (Novak Rajko s.p.)

Osemnajst let vodenja zasebnega zavoda Asia Tuma, zavod za pomoč in pospeševanje osebnostne rasti in duhovnega razvoja
Organizacija delavnic in izobraževanj (Asia Tuma, zavod Ljubljana)

Soprodukcija umetniških projektov M in 39 (Zavod Federacija, Gregor Kamnikar)

Samostojno delo v trgovini z naravno kozmetiko in prehrano (Trgovina Organique, Trgovina Alaja mit
d.o.o)

Samostojna prodajna referentka za prodajo kozmetičnih izdelkov (Domina Activa d.o.o.)
STROKOVNE KOMPETENCE
Tečaj Biosinergije po metodi Minnie Hein iz Peruja. Tečaj samostojno izvajam v Sloveniji

Tečaj masaže (Palestra, Željko Stepanovič)

Šola Qi gonga in shen qija (Aiping Wang)
 
Tečaj bioenergije in radiostezije (Društvo radiostezistov in bioenergetikov SLO)
 
Reiki mojstrica in učiteljica (mojstrstvo, A. Rupert, Jože Ulčar). Tečaje samostojno izvajam v Sloveniji.

Začetna skupina psihološke astrologije (IPAL)

Delavnice Gestalt terapije (Sloges; Teorija selfa, Tukaj in sedaj/P. Philippson, Teorija polja, Supervizija/D.McGowan, Skupinski proces, Dialog /I.Greenway

Usposabljanje za prostovoljce (Slovenska filantropija)

Prostovoljsko delo pri opolnomočenju posameznikov (Slovenska filantropija)

Timska obdelava bolnikov z demenco in timska obdelava bolnikov z depresijo, aktivno s predavanjem
(Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije)

VI. Stiki zdravstvene nege-sodelovanje strokovnjakov v paliativnem timu za celostno obravnavo pacientov in svojcev (Visoka zdravstvena šola v Celju)

Golniški simpozij, delavnica paliativna oskrba-vnaprejšnje načrtovanje v praksi (Klinika Golnik)

Zavod Arsis, Osnovno usposabljanje za mediatorje, 100ur 

SEŠ Ljubljana, Izdelava brezplačne spletne strani v Wordpressu, 40ur
SPLOŠNA IN DRUŽINSKA MEDIACIJA
 

Mediacija je način reševanja konfliktov, ki so sestavni del življenja vsakega človeka in družbe v kateri živimo. Je proces za izgraditev veščine komuniciranja samega s seboj in z drugimi.

Osnovno merilo za uspešnost mediacije je obojestransko zadovoljstvo udeleženih strank in izvedba dogovorov. Mediacija ima primarni namen pripeljati konflikt do sporazumne rešitve in sekundarni namen izboljšati odnos med udeleženci, opolnomočenje udeležencev, krepitev njihove samopodobe in sposobnosti sprejemanja odgovornosti.

Pri transformativni mediaciji se zgodi tudi osebnostna rast in boljše samorazumevanje. Kadar se vse to zgodi v procesu mediacije, lahko govorimo o uspešnosti mediacije.

Stranki lahko pridobita tudi na izboljšanju medsebojne komunikacije in odnosa, spoznavanju načinov za reševanje konfliktov ter ohranjanju pozitivnega pogleda in naravnanosti v prihodnost njunega odnosa.

 

Mediator vodi postopek in proces mediacije. Ob tem je nepristranski in upošteva vsa načela in temeljna pravila mediacije. Zna poslušati in z mediacijskimi tehnikami in komunikacijskimi veščinami spodbuja udeležence pri mirnem reševanju konflikta, iskanju optimalnih rešitev ter k samostojnemu odločanju strank.

 

Konflikt nastane v človeku in ga ne moremo predvideti. Lahko pa ga zaznamo in z njim upravljamo. Človek je v svojem bistvu holistično-celostno bitje, ki harmonično deluje kadar sta obe možganski polovici skladni in sodelujoči, kadar misleči in čuteči del v človeku skupno delujeta oziroma kadar sta upoštevani doživljajski in racionalni svet hkrati. Ob tem človek zazna in zadosti svojim osnovnim potrebam in je zadovoljen. Iz notranjega zadovoljstva se rodi iniciativa in pogum, da deluje v skladu s seboj. Kadar potrebe človeka niso zadovoljene, so odvzete ali je človek v situaciji, ko gre za dve nasprotujoči si želji, nastane v njemu konflikt. Zaradi notranjega neskladja lahko posledično pripelje tudi do konflikta v odnosu z drugo osebo, skupino oseb ali celo s celo družbo, s kolektivnim.

Kadar so trenja močna, dve osebi morda ne zmoreta sami reševati konflikta. Ena izmed možnosti pomoči je udeležitev  mediacije, v kateri tretja oseba, mediator, skrbi za proces dogovarjanja.

Kadar notranje čustveno nismo mirni, ne poslušamo in ne zaznavamo potreb drugih. Tako se zmanjša sposobnost reševanja trenutnih situacij z drugimi osebami. 

Čustva sama po sebi nimajo negativnega naboja. Naše doživljanje jim pripiše kar je za nas pomembno. Človek odreagira na konflikt različno. Lahko uporabi potrebo po umiku, prevladi, sklepanja kompromisov, izglajevanja ali reševanja. Toleranca na konflikt pomeni koliko nerešene čustvene teže človek lahko nosi in še vedno optimalno deluje. Ta toleranca ni vedno enaka, odvisna je od trenutnega razpoloženja osebe, njenih osebnih lastnosti ter komunikacijskih sposobnostih.

Na mediaciji mediator s poznavanjem upravljanja s konflikti pripomore, da meditanti lažje spoštujejo različnost, sprejemajo odločitve za spremembe in konstruktivno pristopijo k reševanju, to pomeni, da izrazijo jasen namen kaj lahko prispevajo. Udeleženci mediacije se ob tem učijo tudi izražati svoje misli, želje, pričakovanja, občutke in čustva ter mirne in nenasilne komunikacije. S tem pripomorejo k večjemu razumevanju in možnostim, da se razjasnijo ozadja problema in posledično najde tudi rešitev za obe strani. 

Mediator lahko uporablja tehnike upravljanja s konflikti, ki skrbijo za ohranjanje sodelovanja, kot so konstruktivno sporočanje, potrjevanje, preverjanje razumevanja, pojasnjevanje, nedefenzivno poslušanje in pomirjanje ter tehnike, ki skrbijo za širjenje informacijskega prostora, kot so preklop iz prepira, preložitev, sprememba zornega kota, možganska nevihta, zamenjava vlog, govoriti tretji osebi ali napisati pismo.

je primerna kadar se znotraj družine pojavijo konflikti med staršema ali med staršem in otroci. Ni potrebno čakati na okoliščine, ko je potrebno posredovanje Centra za socialno delo ali sodišča. Mediacije, kot miroljubnega načina reševanja konfliktov, se lahko udeležemino kadarkoli.

je primerna za reševanje vseh oblik nesporazumov med partnerji, družinskimi člani, sosedi, prijatelj, znanci in neznanci. S pomočjo mediatorja medianti lahko poleg reševanja spora, dosežejo tudi transformacijo njihovega odnosa in osebnostno rast.

Je trening poznavanja lastnih potencialov. Učenje, kako na vseh ravneh poskrbimo za svoje potrebe in znamo uporabiti potenciale v pravem trenutku in pravih kombinacijah. Je trening vsenivojske komunikacije. Posameznik se opolnomoči v poznavanju sebe ter razvije svojo avtentično naravo. To mu omogoča samoizpolnitev, zadovoljstvo in ustvarjalnost.

VEŠČINE
 
ČLANKI
 
 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now