top of page
 • White LinkedIn Icon
 • https://www.facebook.com/barbara.nov
 • White Twitter Icon
 • White Instagram Icon
Free_Sample_By_Wix_logo.jpg

Življenje v vsakem koraku

 

Človek je čudežno bitje svetlobe, ki išče obliko v vsemogočni izbiri stvarstva. Način in estetika komunikacije mu omogočata interakcijo s samim seboj in drugimi živimi bitji. Niti svetlobe nas povežejo in razvežejo.

barbara_spletna_2017.jpg

Barbara Novak

Telefon:

040 210 512

 

E-pošta:

barbara.novak444@gmail.com

 

Naslov:

Jakčeva ulica 2, 1000 Ljubljana

Datum rojstva:

27. julij 1963

IZKUŠNJE
EXPERIENCE
trenutno

Društvo ključ življenja, Kamnik

Organizatorka dogodkov in izobraževanj ter individualno delo z ljudmi

 • organizacija dogodkov in izobraževanj

 • administracija

 • individualna srečanja

 • izvajanje izobraževalnih programov

2013-2018

Asia Tuma, zavod za pomoč in pospeševanje osebnostne rasti in duhovnega razvoja Ljubljana

Direktorica, organizatorka dogodkov in izobraževanj in terapevtka

 • vodenje

 • organizacija dogodkov in izobraževanj

 • administracija

 • individualne terapije

 • izvajanje izobraževalnih programov zavoda

 • pomoč pri produkciji umetniških projektov Zavoda Federacija, sodelovanje  pri umetniškem projektu M in 39, Gregorja Kamnikarja,

 • sodelovanje pri projektih Društvo Ključ življenja.

2008-2013

Asia Tuma, zavod za pomoč in pospeševanje osebnostne rasti in duhovnega razvoja Ljubljana

Zavarovana kot lastnica zavoda

 • vodenje zavoda,

 • izvajanje individualnih terapij,

 • vodenje administracije,

 • organiziranje dogodkov in izobraževanj,

 • vodenje delavnic, tečajev, izobraževanj.

 • izkušnje v svetovanju v trgovini z organsko in naravno kozmetiko Organique.

 • pomoč pri produkciji umetniških projektov Zavoda Federacija, M in 39, Gregorja Kamnikarja.

 • izkušnje pri svetovanju in prodaji naravne hrane in kozmetike v podjetju Alaja Mit d.o.o.

2 0 0 5 - 2 0 0 8

D o m i n a  A c t i v a d.o.o.

Trgovska posrednica

 • prodaja in predstavitev kozmetičnih izdelkov

 • delo na terenu in v pisarni

                                 2 0 0 0 - 2 0 0 5

Asia Tuma, zavod za pomoč in pospeševanje osebnostne rasti in duhovnega razvoja Ljubljana

Direktorica, organizatorka dogodkov in izobraževanj in terapevtka

 • vodenje

 • organizacija dogodkov in izobraževanj

 • administracija

 • individualne terapije

 • izvajanje izobraževalnih programov zavoda

                                 1 9 8 2 - 2 0 0 0
trenutno

Mediacijsko društvo Bono, Celje

Družinska mediatorka, oblikovalka spletne strani

 • mediacija

 • sodelovanje pri organizaciji dogodkov

 • oblikovanje spletne strani

trenutno

Društvo ključ življenja, Kamnik

Organizatorka dogodkov in izobraževanj ter individualno delo z ljudmi

 • organizacija dogodkov in izobraževanj

 • administracija

 • individualna srečanja

 • izvajanje izobraževalnih programov

2013-2018

Asia Tuma, zavod za pomoč in pospeševanje osebnostne rasti in duhovnega razvoja Ljubljana

Direktorica, organizatorka dogodkov in izobraževanj in terapevtka

 • vodenje

 • organizacija dogodkov in izobraževanj

 • administracija

 • individualne terapije

 • izvajanje izobraževalnih programov zavoda

 • pomoč pri produkciji umetniških projektov Zavoda Federacija, sodelovanje  pri umetniškem projektu M in 39, Gregorja Kamnikarja,

 • sodelovanje pri projektih Društvo Ključ življenja.

2008-2013

Asia Tuma, zavod za pomoč in pospeševanje osebnostne rasti in duhovnega razvoja Ljubljana

Zavarovana kot lastnica zavoda

 • vodenje zavoda,

 • izvajanje individualnih terapij,

 • vodenje administracije,

 • organiziranje dogodkov in izobraževanj,

 • vodenje delavnic, tečajev, izobraževanj.

 • izkušnje v svetovanju v trgovini z organsko in naravno kozmetiko Organique.

 • pomoč pri produkciji umetniških projektov Zavoda Federacija, M in 39, Gregorja Kamnikarja.

 • izkušnje pri svetovanju in prodaji naravne hrane in kozmetike v podjetju Alaja Mit d.o.o.

2 0 0 5 - 2 0 0 8

Domina Activa d.o.o.

Trgovska posrednica

 • prodaja in predstavitev kozmetičnih izdelkov

 • delo na terenu in v pisarni

                                 2 0 0 0 - 2 0 0 5

Asia Tuma, zavod za pomoč in pospeševanje osebnostne rasti in duhovnega razvoja Ljubljana

Zavarovana kot lastnica zavoda

 • vodenje zavoda,

 • izvajanje individualnih terapij,

 • vodenje administracije,

 • organiziranje dogodkov in izobraževanj,

 • vodenje delavnic, tečajev, izobraževanj

                                 1 9 8 2 - 2 0 0 0

Integ žične potege, Novak Rajko s.p.

 

Poslovna sekretarka

 • administracija

 • pomoč pri vodenju

 • vodenje računovodstva

 • kadrovanje

 • marketing

 • delo v proizvodnji

EDUCATION
IZOBRAZBA

2021 - 2022

SIMBOZA GENESIS, socialno podjetje, Ljubljana in Google

STROKOVNJAK ZA IT PODPORO V PODJETJU

2020 - 2021

LJUDSKA UNIVERZA , CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO KRANJ, Kranj

NPK ORGANIZATORKA POSLOVANJA 

2019 - 2020

ZAVOD ARSIS, Celje

USPOSABLJANJE ZA DRUŽINSKE MIDIATORJE

2019 - 2020

ZAVOD ARSIS, Celje

OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA MIDIATORJE

2019 - 2020

GEA COLLEGE d.d., Ljubljana

VODENJE POSLOVANJA V MANJŠIH PODJETJIH

2019 - 2020

GEA COLLEGE d.d., Ljubljana

VEČERNA ŠOLA PODJETNIŠTVA

2019 - 2020

GEA COLLEGE d.d., Ljubljana

VEČERNA ŠOLA PODJETNIŠTVA

2019 - 2020

VI. GIMNAZIJA LJUBLJANA MOSTE POLJE, Ljubljana

2019 - 2020

OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC, Ljubljana

     NEFORMALNA IZOBRAŽEVANJA
KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE

Večerna poslovna šola (Gea College)

Specialistično usposabljanje za vodenje v malih podjetjih (Gea College) 

Tečaja retorike in komunikacije (Podjetniški center Ljubljana, Glotta Nova)

Osemnajst let inidvidualnih tretmajev na področju osebnostne in duhovne rasti (Asia Tuma, zavod Ljubljana)

Delavnice Gestalt terapije (Sloges)

Začetna skupina psihološke astrologije (IPAL)

Delo prostovoljke v bolnici Golnik na negovalnem in paliativnem oddelku, obiski pacientov

Prostovoljsko delo pri opolnomočenju posameznikov (Slovenska filantropija)

Pomoč pri ustvarjanju umetniških predstav (Zavod Federacija)

Zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorja (Zavod Arsis)

Zaključeno izobraževanje Izdelava brezplačne spletne strani v Wordpressu (Srednja ekonomska šola Ljubljana)
ORGANIZACIJSKO VODSTVENE KOMPETENCE
Večerna poslovna šola (Gea College)

Specialistično usposabljanje za vodenje v malih podjetjih (Gea College)

Soustvarjanje produkcijskega procesa v proizvodnji žičnih poteg (Novak Rajko s.p.)

Sedemnajst let vodenja računovodstva in kadrovanja v proizvodnji žičnih poteg (Novak Rajko s.p.)

Osemnajst let vodenja zasebnega zavoda Asia Tuma, zavod za pomoč in pospeševanje osebnostne rasti in duhovnega razvoja
Organizacija delavnic in izobraževanj (Asia Tuma, zavod Ljubljana)

Soprodukcija umetniških projektov M in 39 (Zavod Federacija, Gregor Kamnikar)

Samostojno delo v trgovini z naravno kozmetiko in prehrano (Trgovina Organique, Trgovina Alaja mit
d.o.o)

Samostojna prodajna referentka za prodajo kozmetičnih izdelkov (Domina Activa d.o.o.)
STROKOVNE KOMPETENCE

Tečaj Biosinergije po metodi Minnie Hein iz Peruja. Tečaj samostojno izvajam v Sloveniji

Tečaj masaže (Palestra, Željko Stepanovič)

Šola Qi gonga in shen qija (Aiping Wang)
 
Tečaj bioenergije in radiostezije (Društvo radiostezistov in bioenergetikov SLO)
 
Reiki mojstrica in učiteljica (mojstrstvo, A. Rupert, Jože Ulčar). Tečaje samostojno izvajam v Sloveniji.

Začetna skupina psihološke astrologije (IPAL)

Delavnice Gestalt terapije (Sloges; Teorija selfa, Tukaj in sedaj/P. Philippson, Teorija polja, Supervizija/D.McGowan, Skupinski proces, Dialog /I.Greenway

Usposabljanje za prostovoljce (Slovenska filantropija)

Prostovoljsko delo pri opolnomočenju posameznikov (Slovenska filantropija)

Timska obdelava bolnikov z demenco in timska obdelava bolnikov z depresijo, aktivno s predavanjem
(Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije)


VI. Stiki zdravstvene nege-sodelovanje strokovnjakov v paliativnem timu za celostno obravnavo pacientov in svojcev (Visoka zdravstvena šola v Celju)

Golniški simpozij, delavnica paliativna oskrba-vnaprejšnje načrtovanje v praksi (Klinika Golnik)

Zavod Arsis, Osnovno usposabljanje za mediatorje, 100 ur 

Zavod Arsis, Usposabljanje za družinske mediatorje, 120 ur

SEŠ Ljubljana, Izdelava brezplačne spletne strani v Wordpressu, 40 ur

SEŠ Ljubljana, IKT Orodja za delo na daljavo, 40 ur

Simbioza Genesis, Strokovnjak-inja za IT podporo v podjetju, 
Oseba, ki pridobi certifikat Googlovega strokovnjaka za IT podporo ima opravljenih pet tečajev, ki jih je razvil Google. Vključujejo praktične izkušnje ter ocene, ki temeljijo na praksi in so oblikovane tako, da se nanje pripravijo začetne vloge v IT podpori. Je kompetentna za temeljne spretnosti, vključno z odpravljanjem težav in storitvami za stranke, mreženjem, operacijskimi sistemi, sistemsko administracijo in varnostjo.
MEDIACIJA
CLIENTS

Mediacija je način reševanja konfliktov, ki so sestavni del življenja vsakega človeka in družbe v kateri živimo. Je proces za izgraditev veščine komuniciranja samega s seboj in z drugimi.

Osnovno merilo za uspešnost mediacije je obojestransko zadovoljstvo udeleženih strank in izvedba dogovorov. Mediacija ima primarni namen pripeljati konflikt do sporazumne rešitve in sekundarni namen izboljšati odnos med udeleženci, opolnomočenje udeležencev, krepitev njihove samopodobe in sposobnosti sprejemanja odgovornosti.

Pri transformativni mediaciji se zgodi tudi osebnostna rast in boljše samorazumevanje. Kadar se vse to zgodi v procesu mediacije, lahko govorimo o uspešnosti mediacije.

Stranki lahko pridobita tudi na izboljšanju medsebojne komunikacije in odnosa, spoznavanju načinov za reševanje konfliktov ter ohranjanju pozitivnega pogleda in naravnanosti v prihodnost njunega odnosa.

 

Mediator vodi postopek in proces mediacije. Ob tem je nepristranski in upošteva vsa načela in temeljna pravila mediacije. Zna poslušati in z mediacijskimi tehnikami in komunikacijskimi veščinami spodbuja udeležence pri mirnem reševanju konflikta, iskanju optimalnih rešitev ter k samostojnemu odločanju strank.

 

Konflikt nastane v človeku in ga ne moremo predvideti. Lahko pa ga zaznamo in z njim upravljamo. Človek je v svojem bistvu holistično-celostno bitje, ki harmonično deluje kadar sta obe možganski polovici skladni in sodelujoči, kadar misleči in čuteči del v človeku skupno delujeta oziroma kadar sta upoštevani doživljajski in racionalni svet hkrati. Ob tem človek zazna in zadosti svojim osnovnim potrebam in je zadovoljen. Iz notranjega zadovoljstva se rodi iniciativa in pogum, da deluje v skladu s seboj. Kadar potrebe človeka niso zadovoljene, so odvzete ali je človek v situaciji, ko gre za dve nasprotujoči si želji, nastane v njemu konflikt. Zaradi notranjega neskladja lahko posledično pripelje tudi do konflikta v odnosu z drugo osebo, skupino oseb ali celo s celo družbo, s kolektivnim.

Kadar so trenja močna, dve osebi morda ne zmoreta sami reševati konflikta. Ena izmed možnosti pomoči je udeležitev  mediacije, v kateri tretja oseba, mediator, skrbi za proces dogovarjanja.

Kadar notranje čustveno nismo mirni, ne poslušamo in ne zaznavamo potreb drugih. Tako se zmanjša sposobnost reševanja trenutnih situacij z drugimi osebami. 

Čustva sama po sebi nimajo negativnega naboja. Naše doživljanje jim pripiše kar je za nas pomembno. Človek odreagira na konflikt različno. Lahko uporabi potrebo po umiku, prevladi, sklepanja kompromisov, izglajevanja ali reševanja. Toleranca na konflikt pomeni koliko nerešene čustvene teže človek lahko nosi in še vedno optimalno deluje. Ta toleranca ni vedno enaka, odvisna je od trenutnega razpoloženja osebe, njenih osebnih lastnosti ter komunikacijskih sposobnostih.

Na mediaciji mediator s poznavanjem upravljanja s konflikti pripomore, da meditanti lažje spoštujejo različnost, sprejemajo odločitve za spremembe in konstruktivno pristopijo k reševanju, to pomeni, da izrazijo jasen namen kaj lahko prispevajo. Udeleženci mediacije se ob tem učijo tudi izražati svoje misli, želje, pričakovanja, občutke in čustva ter mirne in nenasilne komunikacije. S tem pripomorejo k večjemu razumevanju in možnostim, da se razjasnijo ozadja problema in posledično najde tudi rešitev za obe strani. 

Mediator lahko uporablja tehnike upravljanja s konflikti, ki skrbijo za ohranjanje sodelovanja, kot so konstruktivno sporočanje, potrjevanje, preverjanje razumevanja, pojasnjevanje, nedefenzivno poslušanje in pomirjanje ter tehnike, ki skrbijo za širjenje informacijskega prostora, kot so preklop iz prepira, preložitev, sprememba zornega kota, možganska nevihta, zamenjava vlog, govoriti tretji osebi ali napisati pismo.

Painted Heart

je primerna kadar se znotraj družine pojavijo konflikti med staršema ali med staršem in otroci. Ni potrebno čakati na okoliščine, ko je potrebno posredovanje Centra za socialno delo ali sodišča. Mediacije, kot miroljubnega načina reševanja konfliktov, se lahko udeležemino kadarkoli.

Dry Tree Trunk

je primerna za reševanje vseh oblik nesporazumov med partnerji, družinskimi člani, sosedi, prijatelj, znanci in neznanci. S pomočjo mediatorja medianti lahko poleg reševanja spora, dosežejo tudi transformacijo njihovega odnosa in osebnostno rast.

Open Minded Graphic

Je trening poznavanja lastnih potencialov. Učenje, kako na vseh ravneh poskrbimo za svoje potrebe in znamo uporabiti potenciale v pravem trenutku in pravih kombinacijah. Je trening vsenivojske komunikacije. Posameznik se opolnomoči v poznavanju sebe ter razvije svojo avtentično naravo. To mu omogoča samoizpolnitev, zadovoljstvo in ustvarjalnost.

VEŠČINE
SKILLS

Microsoft ExCel - osnovno

Microsoft Word - napredno

Power Point - osnovno

Angleški jezik 

Hrvaški jezik

Digitalne kompetence - napredno

ČLANKI
EXPERTISE

JEZA IN ŽALOST

Najbolj močni čustvi, ki se pojavita pri ljudeh kadar so okrnjene osnovne potrebe sta jeza ali žalost. Jeza nas poganja v agresijo in napad, žalost nas obrne navznoter, človek čuti nemoč in največkrat potrebo po umiku. 

Kadar smo v bližini človeka, ki se jezi, se velikokrat počutimo neprijetno in veliko ljudi bi se rado izognilo takemu stanju. Ni potrebno, da nas je strah, pomemben je način kako z jezo delamo.

Jeza se lahko pojavi kot verbalno in fizično napadanje drugih, lahko v obliki pasive, ko je človek miren, a z neverbalno komunikacijo očitno izkazuje neodobravanje in nezadovoljstvo, lahko se obrne navznoter, to pomeni, da je oseba neasertivna, ni sposobna izraziti stanj.

 

Lahko pa oseba uporabi asertivnost, to je zavedanje čustva, ter hkrati potrebe kaj človek hoče in da na primeren način izraža svoje čustvo. Z asertivnostjo omogočamo večjo možnost za sodelovanje in iskanje ustrezne rešitve. Na tak način jezo lahko konstruktivno uporabimo tako, da uporabimo njeno porivno moč in jo usmerimo v reševanje. Sicer pa jeza predstavlja stanje v človeku kadar med njim in zunanjim svetom obstaja razkorak, ki je posledica tudi človekovega notranjega konflikta. Sproža kritiziranje in obsojanje ter rojeva agresijo. Agresivnost je vedenje, ki povzroča prizadetost, zadrego, frustracijo, strah, zmedo ali bolečino. Nemoč sprocesirati napetosti v sebi povzroči, da človek to prenese v okolje. Tako je ključnega pomena, da kot mediator prepoznamo ta stanja in znamo z njimi upravljati.

Mediator se mora zavedati, da je le opazovalec jeze ali agresije in ni njen cilj. Zavedati se mora, da vedno lahko prekine pogovor in poskrbi zase, če vidi, da ne zmore ohranjati mirnosti v sebi. Zavedati se mora tudi, da v sporu nobena od mediatorjevih potreb ni napadena. Problemi so od strank in ne od mediatorja.

Pri mediaciji, predvsem v prvem delu, mediator skrbi za fizično ali verbalno nenasilje. Kasneje, ko se dinamika pogovora že razvije, lahko jeznim čustvom meditantov dopušča, da so prisotna, da se jih prepozna in dopusti intenzivnejšo komunikacijo, vendar do te mere, da se meditanti še počutijo udobno, so sodelujoči ter dokler še slišijo drug drugega. To lahko popelje na nove ravni iskanja idej za rešitev. 

Meditator, ki to prepozna, si lahko z asertivnosjo pomaga na miren način peljati meditante preko procesa preobrazbe jeze in agresije. Pri tem je pozoren, da ostane miren in tudi meditante povabi k umirjanju.

MOJE RAZMIŠLJANJE O MEDIACIJI ALI JE ZNANOST ALI/IN UMETNOST

Mediacija ne more biti znanstveno potrjena, ker ni mehanizmov za preverjanje, saj je mediacija zaupen proces, je nepredvidljiva in neponovljiva in zato se ne more meriti. Za znanost pa potrebujemo okvirje, metode in načine, ki so merljivi, tako, da je možno z večimi zaporednimi izvedbami izluščiti širša dognanja.

Vsekakor pa je ima značilnosti znanosti, saj ves čas raziskuje in odpira ustvarjalna polja za generiranje rešitev.

Mediacija je vsekakor umetnost. Je način reševanja konfliktov, ki so sestavni del življenja vsakega človeka in družbe v kateri živimo. Je proces za izgraditev veščine komuniciranja samega s seboj in drugimi. Poznavanje sebe in vseh svojih potencialov omogoča kreativno uporabo le teh v vsakdanjem življenju. To je umetnost življenja, je kreacija vsakega meta- človeka.

Kadar mediiramo samega sebe, se opolnomočimo. S pomočjo meta-komunikacije lahko vplivamo na sebe in na druge ter dosežemo preobrazbeni moment v dobro vseh. Kadar znamo dobro poskrbeti zase, smo v sebi zadovoljni in sproščeni in lažje pomagamo tudi drugim. Stanje celosti v človeku nastane, kadar je razumski del povezan s čustvenim in doživljajskim delom. Ko je komunikacija odprta med vsemi deli, zna človek tudi navzven artikulirati svoje potrebe, poroča o svojem stanju, izraža želje in pričakovanja, zna preveriti stanja tudi pri sogovorniku, artikulira zaznano spremembo ter opozarja na svoje meje. S tem opolnomoči sebe in sogovornika, ki lahko zaradi vsega naštetega bolj razume drugega skozi povedano ter odpira miselne procese pri sebi. 

Poznamo verbalno/zavestno in neverbalno/nezavedno komunikacijo. Neverbalna komunikacija zajema mimiko, gestiko, proksemiko in druge ter sporoča mnogo več kot besedna komunikacija, vendar jo ljudje prevečkrat zapostavljamo, preslišimo ali spregledamo.

Kadar smo sproščeni in si dovolimo doživljanje, se ustvari polje celosti kjer zaznavamo objekt/pojavnost in referenco/ozadje. V tem stanju je človek kreativen, odziven, miren in srečen.

S tem stanjem pripomoremo tudi k ustvarjanju okolja kjer so sogovorniki lažje sprostijo in odprejo k interakciji. V mediaciji so ta stanja zaželjena, saj je mediatorjeva vloga ravno ustvarjanje varnega okolja za mirno razreševanje konfliktov.

Zato je zame mediacija umetnost ustvarjanja takega polja in je zelo uporabna v vsakdanjem življenju, tudi kadar ni konfliktov. Z meta komunikacijskim načinom v bistvu lahko tudi preventivno poskrbimo, da do konfliktov sploh ne prihaja. Iz tega sledi, da je učenje mediacijskih tehnik nujno potrebna tema za obdelavo v kateremkoli učnem procesu. Kreativno mišljenje nam odpira vrata v boljše odnose in svobodnejšo družbo.

VSENIVOJSKA KOMUNIKACIJA

Komunikacija je pomembna na vsakem koraku življenja in za vse ljudi. Večja fleksibilnost, ki jo prinašajo komunikacijske veščine, pripomore k hitrejšemu reševanju konfliktov v človeku in v odnosih.  Kadar razvijamo komunikacijo po vrednotah mediacije, to je, da imamo vsi prostor za komuniciranje, je veliko večja možnost, da se bodo dogovori in pogovori speljali z manj konfliktov, do njih sploh ne bo prišlo, če pa že, se bodo konflikti reševali sprotno in ne bodo več konflikti, ampak samo hitra in jasna komunikacija.

Komunikacija je temeljno človeško orodje in osnovni del človeške strukture. Veščina, ki nastaja in se oplaja celo življenje in tudi po njem. Človeku omogoča interakcijo navznoter med njegovimi osnovnimi potenciali ali vrlinami in interakcijo navzven z ljudmi in drugimi živimi bitji. Bolj kot je človek ozaveščen in izmojstren v komunikaciji navznoter, bolj kvalitetno se bo to odražalo tudi v odnosih.

Na delavnici Laboratorij pogovori se sam s seboj se podrobno poglabljamo v posamezne teme in področja osebnosti in kako osebnost uskladiti z dušnim zapisom ter ga živeti v vsakdanjem življenju. Je trening poznavanja lastnih potencialov. Učenje, kako na vseh ravneh poskrbimo za svoje potrebe in znamo uporabiti potenciale v pravem trenutku in pravih kombinacijah. Je trening vsenivojske komunikacije. Posameznik se opolnomoči v poznavanju sebe ter razvije svojo avtentično naravo. To mu omogoča samoizpolnitev, zadovoljstvo in ustvarjalnost.

 

Ko so temelji postavljeni tako, da je osebnost usklajena z dušnim zapisom, si z nabiranjem znanja in uporabljanja le-tega v vsakdanjem življenju, vsak omogoči tudi sebi primerno zaposlitev, s tem materialno varnost in ustvarjalnosti polno življenje.

 

Delavnica  Laboratorij pogovori se sam s seboj zajema 50 ur/ 60 min in je razporejena na 10 srečanj po 5 ur. Delavnice se lahko udeleži od 5 do 10 ljudi.


Od 5. marca 2022 do februarja 2023,

Za podrobne informacije pišite na barbara.novak444@gmail.com .

CONTACT
bottom of page